Βραβεία & διακρίσεις του Ομίλου Πειραιώς

2007
«2006 EUR STP Excellence Award»«2007 EUR STP Excellence Award» & «2007 USD STP Excellence Award» από την Deutsche Bank, για πληρωμές σε ευρώ & δολάριο.

2007
Η Τράπεζα Πειραιώς απέσπασε την ευρωπαϊκή διάκριση «Recognized for Excellence in Europe - 4 stars» από τον διεθνή μη κερδοσκοπικό οργανισμό EFQM.
2007
Οι JP Morgan & Bank of New York απένειμαν στην Τράπεζα Πειραιώς το «JP Morgan Elite Quality Recognition Award» για  το ποσοστό αυτοματοποίησης στις αποστελλόμενες πληρωμές.
2008
Το «Windows in Financial Services Developer Award 2008» απένειμε η Microsoft, στο πλαίσιο του «6th Annual Microsoft Financial Services Conference», στη Νέα Υόρκη.

2008
Το «Business Process Excellence Award 2008» απένειμε η IDS Scheer στην Τράπεζα Πειραιώς για την Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική στο ARIS (Συστήματα Διαχείρισης Διαδικασιών).