piraeus financial holdings

Διαδικασία υποβολής του Εντύπου Γνωστοποίησης TR-1

από τους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα κατά ν. 3556/2007
 

Υπόχρεα πρόσωπα για την υποβολή του Εντύπου Γνωστοποίησης TR-1 στην Τράπεζα και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τις διατάξεις του ν. 3556/2007 είναι τα ακόλουθα:

 • μέτοχοι της Τράπεζας (φυσικά και νομικά πρόσωπα), 
  α) σε περίπτωση που, απευθείας ή μέσω τρίτου προσώπου, αποκτούν ή διαθέτουν μετοχές της Τράπεζας με δικαίωμα ψήφου, και λόγω αυτής της απόκτησης/διάθεσης το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3,    
  β) σε περίπτωση που το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τους στην Τράπεζα φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ως αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων που μεταβάλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου στην Τράπεζα, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει απόκτηση ή διάθεση μετοχών της Τράπεζας,
  γ) υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου άνω του 10%, κάθε φορά που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό τους ίση ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Τράπεζα, ως αποτέλεσμα απόκτησης ή διάθεσης μετοχών της Τράπεζας με δικαιώματα ψήφου ή λόγω εταιρικών γεγονότων που μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου στην Τράπεζα, 
 • κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, απευθείας ή μέσω τρίτου προσώπου, δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου στην Τράπεζα, όταν το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που δικαιούται να αποκτά, να διαθέτει ή να ασκεί, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 ή σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη του 3%,
 • κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά ή διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων και των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) του ν. 3864/2010 εκδόσεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών της Τράπεζας,  τα οποία ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, εφόσον αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών της Τράπεζας που έχουν ήδη εκδοθεί και ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, όταν το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 ή σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη του 3%, και αυτό το δικαίωμα απόκτησης μπορεί να ασκείται με αποκλειστική πρωτοβουλία του υπόχρεου προσώπου και επί τη βάσει δεσμευτικής συμφωνίας.

 

Η ενημέρωση πραγματοποιείται με την υποβολή του σχετικού Εντύπου Γνωστοποίησης  TR-1, νομίμως υπογεγραμμένου, ταυτόχρονα στην Τράπεζα Πειραιώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός 3 εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία, κατά την οποία το υπόχρεο πρόσωπο α) πληροφορείται την απόκτηση ή διάθεση των δικαιωμάτων ψήφου/χρηματοπιστωτικών μέσων, ή β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή διάθεση των δικαιωμάτων ψήφου/χρηματοπιστωτικών μέσων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας, κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή διάθεση των δικαιωμάτων ψήφου/χρηματοπιστωτικών μέσων, ή γ) ενημερώνεται σχετικά με το εταιρικό γεγονός που μεταβάλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου στην Τράπεζα.  Η γνωστοποίηση θα πρέπει να γίνεται για το χρηματοπιστωτικό μέσο στο οποίο έχει επέλθει η αλλαγή, με ταυτόχρονη αναφορά και σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχει στην κατοχή του το πρόσωπο, άσχετα αν δεν παρουσιάζουν μεταβολή τη δεδομένη χρονική στιγμή. 

 

 • στην Τράπεζα Πειραιώς (Αμερικής 4 - 105 64 Αθήνα) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, και απευθύνεται στην Εταιρική Διακυβέρνηση, υπόψη κας Μαίρης Ζαπάντη (τηλ 210-3335745, fax 210-3335749, e-mail: ZapantiM@piraeusbank.gr), µε την ένδειξη "Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα µε το ν. 3556/2007" και
 • στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Τµήµα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών) µε την ένδειξη "Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα µε το ν. 3556/2007" ή αποστέλλεται με φαξ στον αριθμό (210) 3377243. Στην τελευταία περίπτωση, το έντυπο συνοδεύεται από φύλλο αποστολής, το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των αποστελλόµενων σελίδων. Μαζί µε τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα του τυχόν εκπροσώπου του υπόχρεου προσώπου που υπογράφει τη γνωστοποίηση, τα οποία και ισχύουν εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους. Η γνωστοποίηση συνοδεύεται από παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από το υπόχρεο πρόσωπο και υποβάλλεται µόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Για τη διευκόλυνσή σας, το Έντυπο Γνωστοποίησης TR-1 βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/photos/dposlc/files/TR_1.pdf), η οποία είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης.||